Arne L Fallrø AS

Kataloger

Norrøna

Siden 1947 har Norrøna Storkjøkken bygget en unik kompetanse og knyttet nære bånd til kvalitetsleverandører over hele verden. Vårt storkjøkkenutstyr finnes blant annet i bedriftskantiner, hotell & restauranter, Forsvarets forlegninger, på marine og offshore installasjoner og i barnehager og skoler.