Arne L Fallrø AS

Leverandører

BFSN

Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge – BFSN

BFSN ble stiftet 13. juni 1977, og er en landsomfattende organisasjon eid og finansiert av medlemsbedriftene. Medlemmene er ledende næringsdrivende som arbeider innen utstyr og tjenester til storkjøkkenmarkedet i Norge.

X